O nama

  • Štampa

Iz želje da se ne ugasi tradicija, ne uništi naslijeđeno i obnovi ono što je u nestajanju, Lastovljani su se 1975 godine organizirali u Društvo prijatelja Gornje Lastve koje je 1991 godine preimenovano u Kulturno zavičajno udruženje,,Napredak‘‘ Gornja Lastva. 'Napredak' je nevladina organizacija osnovana radi njegovanja i unapređenja kulturnog stvaralaštva, očuvanja narodnih običaja i graditeljskog nasljeđa.

Nekada Društvo prijatelja Gornje Lastve, danas Kulturno zavičajno udruženje NAPREDAK Gornja Lastva, osnovano je sa namjerom da njegovanjem kulturnog identiteta i očuvanjem ambijenta i graditeljske baštine očuva izvorne vrijednosti i posebnosti Gornje Lastve. Istovremeno, na ovim vrijednostima se nastoji obnoviti život u ovom mjestu. Svjesni činjenice da su se mnoge okolnosti i životni uslovi promijenili, Kulturno zavičajno udruženje NAPREDAK Gornja Lastva nastoji naći nove razloge i poticaje da se današnje i buduće generacije Lastovljana vrate životu u Gornjoj Lastvi istovremeno poštujući naslijeđene vrijednosti. Nastoje se naći prava mjera i putovi obnove graditeljstva u kojoj se neće bahatom ¨modernizacijom¨ uništiti ono što je do sada, samo načeto zubom vremena, opstalo u svojoj izvornoj ljepoti. Često samo deklerativni i pomalo profanisani i politizovani ekološki slogani ovdje se nastoje pretočiti u životni stav i način življenja koji crpi uzore u nekadašnjosti Gornje Lastve. Istovremeno, težnja cjelovitoj obnovi mjesta, odrazumijeva i njegovanje kulturnog života.

Ciljevi osnivanja Napredka:
• Očuvanje i zaštita graditeljskog naslijeđa Gornje Lastve
• Očuvanje ukupnoga prirodnog ambijenta poticanjem obnove maslinarstva, poljoprivrede i voćarstva, pčelarstva i svih drugih autohtonih djelatnosti
• Poticanje razvoja izletničkog, kulturnog i seoskog turizma i odgovarajuće ponude u skladu sa programom i projektom obnove Gornje Lastve.
• Sakupljanje, čuvanje i prezentiranje dokumenata i predmeta iz prošlosti Gornje Lastve
• Očuvanje kulturnog identiteta Gornje Lastve njegovanjem izvornih narodnih običaja i kultunog stvaralaštva, muzičke, folklorne i drugih djelatnosti
• Poticanje mještana na međusobni dogovor u rješavanju imovinsko pravnih pitanja, zaštiti, obnovi i korištenju svojih imanja
• Staranje o javnim objektima u naselju
• Staranje i poticanje aktivnosti mještana i vlasti na održavanju i unapređenju komunalnih objekata u mjestu
• Stvaranje navika za očuvanjem ambijenta i čistoće sredine i suprostavljanje svim pojavama ekološkog onečišćenja.

ud01Organizacijska shema udruženja
Udruženje ima stalne i počasne članove. Organi udruženja su
• Skupstina koju čine svi članovi udruženja
• Upravni odbor koji broji 13 članova
• Nadzorni odbor koji broji 3 člana
• Predsjednik
• Sekretar
• Blagajnik

Zahvaljujući rezultatima svojeg dugogodišnjeg rada, Udruženje je 2004. godine primljeno u članstvo panevropske organizacije za zaštitu spomeničke baštine EUROPA NOSTRA – www.europanostra.org


Podrška i saradnja.

Moralnu, profesionalnu i/ili materijalnu potporu I saradnju u njegovim aktivnostima, KZU Napredak su pružali:

-Opština Tivat
-Centar za kulturu Tivat
-Ministarstvo turizma RCG
-Ministarstvo poljoprivrede RCG
-Ministarstvo ekologije i uređenja prostora
-Republički zavod za međunarodnu naučnu, kulturno-prosvjetnu i tehničku saradnju RCG
-Arhitektonsko urbanistički fakultet u Sarajevu
-Arhitektonski fakultet u Podgorici
-Cetinjsko Bijenale
-Regionalni zavod za zaštitu spomenika – Kotor
-JP Morsko dobro
-GTZ – Njemačka vladina organizacija za pružanje tehničke pomoći Crnoj Gori
-Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
-Županija dubrovačko neretvanska
-Gospodarska komora Republike Hrvatske
-Etnografski muzej Split
-Ecole d'architecture de Paris val d'Seine
-Ecole Nationale Superiure d’Architecture de Lyon
-USAID
-IRD – Američka Organizacija za međunarodnu pomoć i razvoj
-Brojne ugledne osobe javnoga života...

Mediji
Gornja Lastva i njezino udruženje su do sada prezentirani u brojnim domaćim i stranim pisanim i elektronskim medijima.

U ekonomskoj obnovi mjesta koji je pretpostavka i ukupne fizičke i životne obnove značajni su projekti bili:
• Asfaltiranje puta od jadranske magistrale do Gornje Lastve 1977. Asfaltiranje puta je finansirano prilozima mještana i pomognut od lokalnih vlasti
• Redovno održavanje i očuvanje mlina za masline. Ozbiljnija popravka obavljena 1979. godine. Pomoćna kućica popravljana 2004. godine.
• Izgradnja rezervoara za vodu 1981
• Izrada Urbanističkog projekta revitalizacije ambijentalne cjeline Gornje Lastve 1988.god
• Akcija sadje 150 sadnica maslina i 80 sadnica smokava dobivenih od Ministarstva poljoprivrede
• Sanacija doma kulture 2003/2004. Sanaciju je financirao USAID i Opština Tivat, dok su mjestani besplatnim dobrovoljnim radom izradili projektnu dokumentaciju i dio građevinskih radova. Sanacija doma kulture 2003/2004. Sanaciju je financirao USAID i Opština Tivat, dok su mjestani besplatnim dobrovoljnim radom izradili projektnu dokumentaciju i dio građevinskih radova. Projekat je realizovan kroz akciju demokratske obnove koju realizuje američka organizacija International Relief and Development, IRD. Sanacija i rekonstrukcija je koštala 58 944,35 €, od čega je USAID donirao 37 917,35, Opština Tivat 13 600 €., a Udruženje 7 427 €. Radovi su trajali šest mjeseci (oktobar 2003 – mart 2004) a svečano otvaranje sanitarnoga doma kulture bilo je 14. aprila 2004. godine